Restaurering af bryggeriet 2020-22

Restaurering af bryggeriet 2020

Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum har været lukket fra 2020 frem til april 2022 på grund af restaurering af den fine gamle bygning

Udstillingerne er blevet forbedret, så bryggeriet og bryggerfamiliens historie bliver mere tydelig. Der er også blevet bedre forhold for gæsterne og de frivillige.

Første del af projektet var et nyt tag, hvilket blev tilendebragt i december 2020. Herefter fortsatte projektet med at etablere det oprindelige trappeanlæg foran bryggeriets forhus, idet trappen er blevet genskabt i hele husets bredde.

Herudover er der arbejdet indvendigt med indretning af ny butik, formidlings/udstillingslokale og magasin – samt renovering af de gamle stuer med mere.

Ud over restaureringen er der også lavet flugtveje i form af et trappetårn i gården, fornyet elinstallationer/IT, etableret fjernvarme og brandsikring.

Læs slutrapport om restaureringsprojektet her

Projektet har kostet ca. fem millioner kroner og er gennemført på grund af midler fra nedenstående sponsorer

realdania

Realdania

Kr. 2.900.000

Jutlander Fonden Himmerland

Kr. 100.000

Sparekassen Vendsyssels Fond

Kr. 100.000

Fonden Himmerland

Kr. 25.000

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Kr. 215.000

LAG

Kr. 500.000

Jammerbugt Kommune

Kr. 500.000

Norlys Vækstpulje

Kr. 500.000

Bygnings-bevaringsfonden af 1975

Kr. 35.000

Klim Sparekasse

Kr. 10.000

Feriepartner Jammerbugt

Kr. 10.000

Migatronic

Kr. 2.000

Bryggergaarden har modtaget to donationer fra Norlys Vækstpulje og Thorup Slettens Lokale Vindpulje

Beløbene er på henholdsvis kr. 50.000 og kr. 16.552.

Beløbet fra Norlys er primært brugt til udvidelse af brobelægningen på Bryggertorvet, hvor Handelsstandsforeningens over 50 år gamle markedskarrusel hver sommer er placeret til store glæde for lokale og gæstende børn. Restbeløbet er brugt til installation til sikring af fugtgener i kælderen.

Beløbet fra Eurowind Energy – Thorup Slettens Lokale Vindpulje – er brugt til påsætning af solfilm på vinduerne mod gaden for at beskytte de gamle udstillede tekstiler og effekter, til køb af to infoskærme samt kopi af maleri af den sidste brygger på bryggeriet, frk. Kirsten Kjeldgaaard.