Tag med på rundtur i museet


Billede af Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum fra april 2022, hvor museet genåbnede efter et par år med restaurering

Hjerteligt velkommen her på Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum

Hermed en lille introduktion til bryggerimuseet, der forhåbentlig kan inspirere til et besøg.

På museet kan både opleves et bryggeri fra slutningen af 1800-tallet, en bys opståen og nogle gamle erhverv. Der er små udstillinger om håndværk og handel, landbrug, en skolestue og et missionshus.

I forhuset, hvor familien holdt til, står de to af stuerne, som den sidste ejer, frk. Kirsten Kjeldgaard, lige havde forladt stedet – næsten. Her ses familiens møbler, malerier, portrætter, porcelæn og nipsgenstande.

Det var hendes far, Peder Kjeldgaard, der lod bryggeriet opføre i 1887. De fleste af de ting, bryggerkarlene anvendte, står endnu i rummene: kedler, mæskekar, gæringskar og ankre til øllet mv.

Stuen mod nord på 1. sal viser datteren Kirstens konfirmationsudstyr, sønnen Anders’ fotostativ; der er tøj og fodtøj mm. På et lille tv kan man i ord og billeder opleve familiens historie og skæbne. En slægtstavle er ophængt over skrivebordet.

Stuen, der vender ud til gaderne, viser, hvordan Fjerritslev blev til, lige fra de første udstykninger til jernbanens komme. En lille stue er blevet indrettet ved udstillingsmontren, og man kan se en video med billeder fra byens historie, de fleste taget af en lokal fotograf, Christian Pedersen.

I mødelokalet i stueetagen er der et stort udstillingslokale med noget af familiens spisegrej, fade og skåle, kandelabere mv. Man kan også se lokalt fremstillede broderier, kniplinger mv. I det store udstillingsskab vises dele af familiens sølvtøj.

Selve bryggeriet ligger i baghuset. Man får et godt billede af, hvordan der fremstilledes hvidtøl efter de gamle traditioner frem til 1968, hvor produktionen stoppede.

Noget af de første, man kommer til, er det store rum med kogekedler. En trappe fører op til et karlerum, hvor den, der havde vagten, hvilede sig, når han ikke var nede for at fyre.

Bryghusets kælder var oprindelig maltkælder. Malt er spiret byg, som er en vigtig ingrediens i ølproduktionen.

En trappe fører op til det nederste loft, hvor der vises en række forskellige redskaber, der blev brugt ved fremstillingen af malt og hvidtøl. Værktøjet til aftapning på flasker og propning kan også ses.

Ud over at Kjeldgaardfamilien lavede deres eget hvidtøl, var den tillige forhandler af andre bryggeriers øl – ikke mindst Carlsbergs. Der står et anlæg, der benyttedes til at tappe bajersk øl fra Ny Carlsbergs tønder på flasker. Tønderne sejledes til Aggersund og fragtedes på hestevogn derfra til bryggeriet i Fjerritslev.

På det mellemloft kan man kigge ind på det øverste gittergulv i maltkøllen og op under skorstenen. Der er endnu spor af det gamle karlekammer, der brugtes af bryggerkarlen.

På det øverste loft er udstillet en lang række af de værktøjer og instrumenter, der er blevet anvendt i forskellige håndværk, produktionsvirksomheder, fiskeri mv.

Der er lavet nogle INFO-ark om forskellige emner knyttet til forhuset, fx om bryggerfamilien, Christian Pedersen, jernbane, belysning, Amts- og Herredsudstillingen og knipling. Efterhånden som vi, dvs. museumsforeningen, får nyindrettet de forskellige etager, vil der blive lavet flere INFO-ark. Den interesserede kan afhente det/de ønskede ark i butikken ved indgangen.