Restaurering af bryggeriet 2020-21

Restaurering af bryggeriet 2020

Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum er lukket indtil sensommeren 2021 på grund af restaurering af den fine gamle bygning. Derudover bliver udstillingerne forbedret, så bryggeriet og bryggerfamiliens historie bliver mere tydeligt. Der vil også blive bedre forhold for gæsterne og de frivillige.

Første del af projektet var et nyt tag, hvilket blev tilendebragt i december 2020. Herefter går vi videre i projektet med at etablere det oprindelige trappeanlæg foran bryggeriets forhus, idet trappen genskabes i hele husets bredde, ligesom der påbegyndes alt indvendigt arbejde bestående af indretning af ny butik, formidlings/udstillingslokale, magasin og renovering af de gamle stuer med mere.

Udover restaureringen bliver der etableret flugtveje i form af et trappetårn i gården, fornyet elinstallationer/IT, etableret fjernvarme og brandsikring.

Projektet, som forventes færdigt i sensommeren (september) 2021, koster ca. fem millioner kroner og kan gennemføres på grund af midler fra nedenstående sponsorer

realdania

Realdania

Kr. 2.900.000

Jutlander Fonden Himmerland

Kr. 100.000

Sparekassen Vendsyssels Fond

Kr. 100.000

Fonden Himmerland

Kr. 25.000

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Kr. 215.000

LAG

Kr. 500.000

Jammerbugt Kommune

Kr. 500.000

Norlys Vækstpulje

Kr. 500.000

Bygnings-bevaringsfonden af 1975

Kr. 35.000

Klim Sparekasse

Kr. 10.000

Feriepartner Jammerbugt

Kr. 10.000

Migatronic

Kr. 2.000