Vandreservoir 

Beholder til opbevaring af vand til brug for ølbrygningen. Fra vandreservoiret blev vandet pumpet ned i kedlen.