Trærender 

Trærenderne blev brugt til at lede ekstrakten frem og tilbage mellem bryggerkedler og mæskekar.