Sikar 

Når mæskningen er færdig, skal mæskningen (malt og vand) sies i et sikar. Herefter står man tilbage med to ting: mask, som bl.a. består af skallerne fra malten og urten som skal bruges den videre brygningsproces. Masken blev brugt som foder til bryggergårdens grise eller solgt til landmændene.