Øltønderne

De første mange år tappede man kun på ankre. De kunne rumme 1/16, 1/8 eller ¼ tønde. En tønde er et rummål. En enkelt tønde svarer til 131,4 liter.

Ankrene var bryggeriets egne, og da de var bekostelige at få fremstillet. Derfor blev bryggeriets navn og tøndens nummer brændt ind i dem, så det kunne ses, hvortil de skulle returneres.

I løbet af 1930érne begyndte man også at tappe på 5 liters og 3 pægls flasker. En pægl svaret til 0,2415 liter, altså lidt mindre end hvad der er i vore dages sodavandsflasker.