Maltkølle/maltgris 

Maltkøllen er et højt, firkantet rum i tre etager. I nederste etage ligger selve ovnen, hvor der blev fyret med træ og kul. Ovenover findes der to riste. Gennem jernlågen på mellemste maltloft øses byggen ind på den øverste rist i maltkøllen. Her tørrer den ved ca. 40 grader i ét til to døgn. Herefter blev en luge åbnet og den tørrede byg styrtet ned i den nederste maltovn, hvor den blev tørret og ristet yderligere et døgn ved ca. 50 grader.

Fra den nederste maltovn øses den færdige malt ud på gulvet i det nederste loft og fyldes i sække.