Tappeanlæg

Anlægget blev brugt til at tappe øl fra tønderne og over på flaske. Ud over hvidtøllet som Kjeldgaard selv bryggede, blev der også forhandlet bajersk øl fra nogle af de store bryggerier. Fra 1888 til 1903 tappede man lager øl fra Ny Carlsberg. Øllet blev sejlet til Aggersund, hvor tønderne blev hentet med hestevogn og kørt til Fjerritslev, hvor aftapningen foregik.

Øllet blev ikke pasteuriseret som i dag, hvor øl bliver opvarmet til ca. 60 grader for at fjerne uønskede bakterier og forlænge holdbarheden.