Hejseværk udvendigt 

Det udvendige hejseværk blev brugt, når der skulle hejses korn eller malt fra eller til en ventende hestevogn i gården.