Tag med på rundtur i museet

Vi byder dig velkommen i Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum. Her vil du opleve et ægte gammeldags ølbryggeri fra slutningen af 1800-tallet.  Samtidig kan du gå på opdagelse i egnsmuseets udstillinger om håndværk, landbrug, fiskeri, foreningsliv og næsten alt, hvad der ellers hørte sig til livet på Fjerritslev-egnen i gamle dage.

Bryggeriet er fra 1897 og står endnu, som om bryggerkarlene lige havde forladt det, og du vil på vores rundtur i museet se de langt over 100 år gamle kobberkedler, mæskekar, gærkar og øltønder.

Når du kommer ind ad hovedindgangen, bliver du mødt af det venlige personale i receptionen. Her var husets store butik, som gennem årtierne har været udlejet til mange forskellige formål. Den egentlige øl- og sodavandsbutik befinder sig i et lille lokale med indgang gennem gavlen fra Bryggertorvet.

På førstesalen havde bryggerfamilien Kjeldgaard sin private bolig med fin udsigt til hovedgaden og det pulserende liv i den lille stationsby, der voksede op omkring Fjerritslev-banen fra 1897.

De gamle stuer står endnu med møbler, bøger, malerier, porcelæn og nipsgenstande – akkurat som i bryggerfamiliens tid. Det er ren Matador!

De øvrige lokaler på førstesalen anvendes til skiftende udstillinger – fx af gammelt legetøj og flotte, velbevarede dragter og andre tekstiler fra museets samlinger. Fra egnssamlingen er også et helt møblement fra familien Dreyer på herregården Aagaard lige syd for Fjerritslev.

Fra forhuset går vi gennem kælderen til selve ølbryggeriet, hvor du kan få et unikt indblik i, hvordan man fremstillede hvidtøl efter de gamle traditioner helt frem til 1968, hvor produktionen stoppede. Det, som vi i dag kalder Bryggerkælderen, var oprindelig maltkælderen, hvor en del af maltfremstillingen foregik. Malt er spiret byg, som var en vigtig ingrediens i brygningen af øl.

Her kan du se kogekedler, mæskekar, svalebakker og pumper til selve ølfremstillingen.

Tag også et kig ind i fyrrummet til maltkøllen, hvor byggen blev tørret på jernriste i to etager højere oppe. Fyrrummet indeholder to forskellige fyr: ét til direkte opvarmning (maltgrisen) og ét til indirekte varme ved hjælp af rør op gennem maltkøllen.

Fra maltkælderen kommer vi ad en lidt stejl trappe til nederste loft, hvor der vises en lang række forskellige redskaber, som blev brugt i bryggeriets fremstilling af malt og hvidtøl samt til aftapning af det færdige produkt.

Der var også forhandling af øl fra fremmede bryggerier. Således er der et fint anlæg til aftapning af bajersk øl fra Ny Carlsbergs store tønder over på flasker af passende størrelse.

Du kan endvidere se en udstilling, der handler om korndyrkning til brug for maltfremstilling, og som en del af egnsmuseet finder du et omstillingsanlæg fra en lokal telefoncentral.

Vi går videre op ad trappen til mellemste loft. Her kan du bl.a. besøge en skolestue, missionshus, sygehus, lægekonsultation og apotek – og du kan se, hvordan man her på egnen boede i tidligere generationer via et typisk køkken, et soveværelse og en folkestue på en gård. Der er også redskaber til husflid som kartning, spinding og vævning.

Ligeledes finder du interiører fra en række detail- og dagligvareforretninger som urmager, guldsmed, optiker, frisør, købmand, bager og slagter.

Med hensyn til ølbrygningen kan du gennem en træluge til venstre for trappen få et overblik over svalebakkerne, hvor afkølingen af øllet fandt sted før selve gæringsprocessen.

Fra mellemloftet er der gennem en jernlem også mulighed for at kigge ind på det øverste gittergulv i maltkøllen og op under skorstenen.

Endelig kan du se sporene af det gamle karlekammer ved siden af maltkøllen. Her var der en simpel seng at hvile sig i for bryggerkarlene, indimellem at de holdt øje med de forskellige processer, som skulle passes til bestemte tider.

Nu går vi helt op på øverste loft. Her er der en lang række udstillinger af værktøj, redskaber og instrumenter til forskellige håndværks- og produktionsvirksomheder inden for byggefag, smedefag, landbrug og mejeridrift. Du vil også opleve hejseværket, der blev brugt til at hejse sække med korn til maltfremstilling op med.

Med denne lille introduktion ønsker vi dig rigtig god fornøjelse med dit besøg i Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum!